SONGTHANHCONG

03900280024_IP65 Limit Switch Box - STC Việt Nam - Valbia Việt Nam

Mô tả: 03900280024_IP65 Limit Switch Box - STC Việt Nam - Valbia Việt Nam
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Valbia Việt Nam
Ngày đăng: 01-10-2015

Chi tiết sản phẩm

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Art. 8P016300 (T) - 8P016700 (L) - 8P016400 (T) - 8P016800 (L) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P005500 (L) - 8P005600 (L) - 8P011300 (T) - 8P011400 (T) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P005700 (L) - 8P005800 (L) - 8P011500 (T) - 8P011600 (T) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P022700 - 8P022800  AL_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P013700 - 8P013800_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P022900 - 8P023000_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P015300 (L) - 8P015400 (T) - 8P015500 (L) - 8P015600 (T) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P023300 (L) - 8P023400 (T) - 8P023500 (L) - 8P023600 (T) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P009700 - 8P019500 - 8P009800 - 8P019600_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P023700 - 8P023800_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P010100 - 8P019700 - 8P010200 - 8P019800_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P023900 -  8P024000_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P020500 - 8P020600_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P010500 - 8P020100 - 8P010600 - 8P020200_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P024100 - 8P024200_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P010900 - 8P019900 - 8P011000 - 8P020000_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P024300 - 8P024400_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P020900 - 8P021000_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P016500 - 8P016600_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P021100 - 8P021200_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P015700 - 8P015800_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P025900 - 8P026000_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P026100- 8P026200_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

03700000072 _Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000074 _Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000073_Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000075_Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000079_Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000088_Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000129_Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000130 _Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000131_Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000132_Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000133_Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000085_Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000153 _Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000154 _Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000155 _Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03700000151_Namur Solenoid Valve 3/2 - 5/2_ Valbia Vietnam

03900000034_IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900000037_IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900280020_IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900000035_IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900000039 _IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900280021_IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900000036 _IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900000040_IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900280022_IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900000116 _IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900280003 _IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900280023_IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900000117_IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900280004 _IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900280024_IP65 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900000084_IP67 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900000085_IP67 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

 03900000086_IP67 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900280026 _IP67 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900000087_IP67 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

03900000088_IP67 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

 03900000089 _IP67 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

 

03900280027_IP67 Limit Switch Box_ Valbia Vietnam

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc