SONGTHANHCONG

Đo lưu lượng bằng sóng Rada FMR57- FMR51 Endress Hauser VietNam- STC VietNam

Mô tả: Đo lưu lượng bằng sóng Rada FMR57- FMR51 Endress Hauser VietNam- STC VietNam
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Endress Hauser
Ngày đăng: 01-10-2015

Chi tiết sản phẩm

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc

CPS11-2AA2ESA Endress Hauser Vietnam 72F2H-SKOAA1CAA4AA Endress Hauser Vietnam
COS41-2F Endress Hauser Vietnam CPK9-NBA1A Endress Hauser Vietnam
80I50-AD2WAAEABBAA Endress Hauser Vietnam CPA250-S13 Endress Hauser Vietnam
72F50-SEOAA1DAC4AW Endress Hauser Vietnam PMC71-ABA1PBGHBAA Endress Hauser Vietnam
FMC41-GC11S2JIMI Endress Hauser Vietnam 53P15-EL2B1BG1BGAK Endress Hauser Vietnam
80F25-AD2SAABEBBAA  Endress Hauser Vietnam  FMI51-A1BGEJB3A1A, L1=1300mm Endress Hauser Vietnam
80A04-ASVWAAAAAAAA Endress Hauser Vietnam fdu86-en1 Endress Hauser Vietnam
FDU82-RN1 Endress Hauser Vietnam CPS91-2B02ESA Endress Hauser Vietnam
CUS31-A2A Endress Hauser Vietnam PMC45-RE11M2A1AG1 Endress Hauser Vietnam
CUA250-A Endress Hauser Vietnam CSS70-B2D2A Endress Hauser Vietnam
CUMM223-TU0005 Endress Hauser Vietnam CPM223-PR0105 Endress Hauser Vietnam
DC12TE-A11AB1BKL1  L1=900mm Endress Hauser Vietnam FTW325-C2A1A Endress Hauser Vietnam
CLM223-CD0010 Endress Hauser Vietnam MPC41-RE15HBP11R1 Endress Hauser Vietnam
FTL51-YYY9BB4G7A  Endress Hauser Vietnam CPM223-PR0105 Endress Hauser Vietnam
FTC53-AG1AE31E4 Endress Hauser Vietnam PMP75-ABA1M22B3AAA Endress Hauser Vietnam
FTC331-G11B4, L=1000MM Endress Hauser Vietnam FMU90-R21CA131AA3A Endress Hauser Vietnam
PMC131-A11F1A1S Endress Hauser Vietnam PMC131-A15F1A1S Endress Hauser Vietnam
CPM223-PR0005 Endress Hauser Vietnam TR10-AAG1HDSJG3002 Endress Hauser Vietnam
MSC301-C0C0 Endress Hauser Vietnam 80F25-AD2SAABABBA8 Endress Hauser Vietnam
MSC30410C0 Endress Hauser Vietnam CUM750-1E0AA Endress Hauser Vietnam
FTM30-A4AA1  Endress Hauser Vietnam CUS70-1A1A Endress Hauser Vietnam
FMU231E-AA32  Endress Hauser Vietnam FTL51-AGR2BB1G5A Endress Hauser Vietnam
FMX165-A1BBB1AH Endress Hauser Vietnam 11371-121  L=2000mm Endress Hauser Vietnam
FMX167-A1BBE1B7 Endress Hauser Vietnam FTM50-AGG2A4A32AA Endress Hauser Vietnam
FMU230E-AA31 0.8W Endress Hauser Vietnam  CLD132-PMV118AB1 Endress Hauser Vietnam
FMU41-ANB1A2      Endress Hauser Vietnam FTL20H-0TDJ2B Endress Hauser Vietnam
CUS41-W Endress Hauser Vietnam FTW325-A2B1A Endress Hauser Vietnam
FMU230E-AA32 Endress Hauser Vietnam FMU40-ARB2A4 Endress Hauser Vietnam
DTI200-A12B1A Endress Hauser Vietnam FMR245-24CQKAA4A Endress Hauser Vietnam
FMU40-ARB2A2 Endress Hauser Vietnam FTL50-KBG2AA4G5A L=500 L=1000 Endress Hauser Vietnam
DTI200-A14B1A Endress Hauser Vietnam pmp45-re13p1j1abf Endress Hauser Vietnam
 FMU41-ARB2A2  8 Endress Hauser Vietnam FMR240-45E1APJAC4F Endress Hauser Vietnam
CUM750-2E0AA  Endress Hauser Vietnam RIA141-B1A21A Endress Hauser Vietnam
CUS70-1A1A  Endress Hauser Vietnam PHX20  52022914 Endress Hauser Vietnam
PMC71-ACA1M2AGAAA Endress Hauser Vietnam DC12TE-A11AF1BKB1,  L= 1600mm Endress Hauser Vietnam
PMC71-ACA1K2AGAAA Endress Hauser Vietnam FTL325P-F1A1 Endress Hauser Vietnam
FTM30-A4DA1 Endress Hauser Vietnam FMI51-A1BTDJB3A1A Endress Hauser Vietnam
FTL51-AGR2DB4G5A Endress Hauser Vietnam  FMU90-R21CA232AA1A Endress Hauser Vietnam
FTL20-0025 Endress Hauser Vietnam FMU90-R11CA232AA3A Endress Hauser Vietnam
CPF81-NN11C3 Endress Hauser Vietnam PMC45-RE15M1J1HL1 Endress Hauser Vietnam
PMC531-D50A9A6Y2X  Endress Hauser Vietnam 50H04-A00A1AC1AAAA Endress Hauser Vietnam
PMC531-D50A2A6GT Endress Hauser Vietnam FM121-B1C1B1  L=1160MM Endress Hauser Vietnam
FTL260-0020  Endress Hauser Vietnam 83A02-ASVWAAAAAAAA Endress Hauser Vietnam
FMX167-A2BBF1C7 Endress Hauser Vietnam FMI51-A1AGDJB3A1A Endress Hauser Vietnam
FTL50-AGR2AA4G5A Endress Hauser Vietnam FMC420-R0A1 Endress Hauser Vietnam
DC11TEN-AA12B1BKM1, L=1250MM Endress Hauser Vietnam FTL51C-ABGKBK4G4AA L=200MM Endress Hauser Vietnam
CPM253-PR0005 Endress Hauser Vietnam CSS70-B2D4A Endress Hauser Vietnam
FTL20-0020 Endress Hauser Vietnam FTL260-0122 Endress Hauser Vietnam
PMC45-RE11P1J1LL4 Endress Hauser Vietnam TMT180-A113ACA Endress Hauser Vietnam
50P15-EA0A1DA0ABAA Endress Hauser Vietnam FTL50-ATE2AA4G5A Endress Hauser Vietnam
PMD70-4BA7B221A Endress Hauser Vietnam FMU90-J11CA111AA3A Endress Hauser Vietnam
FMP40-4AA2CQJB21AA  L=6.5M Endress Hauser Vietnam FTL51-AGR2BB4G5A L=1000MM Endress Hauser Vietnam
CLD132-XSMS18AA1 Endress Hauser Vietnam FMU40-1RB2A2 Endress Hauser Vietnam
FMP41-ARB2A2 Endress Hauser Vietnam FTM50-AGG2A1A52AA Endress Hauser Vietnam
FEL57 Endress Hauser Vietnam FMR250-A5E1GNJAA2M Endress Hauser Vietnam
FTM31S-Y70Y1A Endress Hauser Vietnam TTR31-A2A111AE2EAB L=200MM Endress Hauser Vietnam
FTL50-YGR2AA7G5A Endress Hauser Vietnam TR10-AAE1BHSDF3000 Endress Hauser Vietnam
FTL51-YYY9BB7G5A250 Endress Hauser Vietnam FMU90-R11CA111AA3A Endress Hauser Vietnam
FTL51-YBM2BB4G4A  ,L=150MM,DITBT4  Endress Hauser Vietnam CLS21-CIE4A Endress Hauser Vietnam
FTL50-AGQ2AA2G5A Endress Hauser Vietnam ftm50-agg2k4a12aa Endress Hauser Vietnam
pmc133-1b1f2p6 Endress Hauser Vietnam PMP71-ABB1PB1RAAAA Endress Hauser Vietnam
DB101G1FE205M D=1 Endress Hauser Vietnam PMP131-A2221A2S Endress Hauser Vietnam
FTL50-AG2AA2G5A Endress Hauser Vietnam 72F2H-SK0AA1GAA4AA Endress Hauser Vietnam
FDU82-RG2 Endress Hauser Vietnam FTL51-ABM2BB4G4A lL=150MM Endress Hauser Vietnam
FDU82-RG3 Endress Hauser Vietnam CLD132-pmv138AB1 Endress Hauser Vietnam
CSS70-A1A1A Endress Hauser Vietnam FTL20H-OMNJ2F Endress Hauser Vietnam
CSM750-8A1A Endress Hauser Vietnam FTL20H-OUPJ2D Endress Hauser Vietnam
CSM750-7A1A Endress Hauser Vietnam PMC131-A11F1D20 Endress Hauser Vietnam
CUS41-A2 Endress Hauser Vietnam 80F80-AD2SAA6AABAA Endress Hauser Vietnam
CUS31-A2A Endress Hauser Vietnam FTM20-4G44A Endress Hauser Vietnam
CUS41-W Endress Hauser Vietnam TMT181-A31AA Endress Hauser Vietnam
CUS70-1A1A  Endress Hauser Vietnam FTM30-A4DA1 Endress Hauser Vietnam
CUS41-W4 Endress Hauser Vietnam CPF81-LN31D4 Endress Hauser Vietnam
CUS41-W2?  Endress Hauser Vietnam CPK9-NAZ1A Endress Hauser Vietnam
CUS70-1A1A Endress Hauser Vietnam CPA450-1K110 Endress Hauser Vietnam
CUS41-A4 Endress Hauser Vietnam CPM153-G1A08A000 Endress Hauser Vietnam
CUS31-W4A Endress Hauser Vietnam CSM750-8A1A Endress Hauser Vietnam
cus31-w2a Endress Hauser Vietnam CSS70-B2D3A Endress Hauser Vietnam
CUS31-W2S Endress Hauser Vietnam CSM750-7A1A Endress Hauser Vietnam
FMU41-4RB2A2,  Endress Hauser Vietnam CSS70-A1A1A Endress Hauser Vietnam
FMU862 Endress Hauser Vietnam FDU81-RG3A Endress Hauser Vietnam
FDU80 Endress Hauser Vietnam DB50L-AC00BA13EG30?  Endress Hauser Vietnam
FMU231E-AA32  Endress Hauser Vietnam FM41-ARB2A2 Endress Hauser Vietnam
FMU230E-AA31 0.8W Endress Hauser Vietnam FDU96-RG2 Endress Hauser Vietnam
FMU41-ANB1A2  Endress Hauser Vietnam FDU96-RG1 Endress Hauser Vietnam
FMU230E-AA32 Endress Hauser Vietnam LYULZC-02-A-01-02 Endress Hauser Vietnam
FMU40-ARB2A2 Endress Hauser Vietnam 50P80-AC1A1AA0BAAA Endress Hauser Vietnam
FMU860-R1A1A3 Endress Hauser Vietnam 50H50-0F0A1AA0CBAA Endress Hauser Vietnam
FMU860-R1A1A1 Endress Hauser Vietnam 53W1H-UA0B1AA0AAAA Endress Hauser Vietnam
FMU860-R1A2A1 Endress Hauser Vietnam FDU80-RG2A Endress Hauser Vietnam
FMU40-ANB2A2 Endress Hauser Vietnam 53W2H-UD0B1AA0AAAA Endress Hauser Vietnam
FMU90-J11CA111AA3A Endress Hauser Vietnam 53W6H-UD0B1AA0AAAA Endress Hauser Vietnam
TMT180-A112ABA Endress Hauser Vietnam CUM253-TB0010 Endress Hauser Vietnam
TR10-AWA1CAMYC3000 L=205mm Endress Hauser Vietnam CSS70-A3B4A Endress Hauser Vietnam
cm42-iaa000Ead00 Endress Hauser Vietnam FRM57 FMR51