SONGTHANHCONG

E+h vietnamcode - ftl20-0020 - e+h vietnam - cld132-pmv118aa1 - stc việt nam

Mô tả: E+h vietnamcode - ftl20-0020 - e+h vietnam - cld132-pmv118aa1 - stc việt nam
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Endress Hauser
Ngày đăng: 01-10-2015

Chi tiết sản phẩm

Logo.png 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

 EH_logo2.gif

E+H Vietnam Model: RIA45-A1C1
(Process Display
Model: RIA 250 A21 R31)
E+H Vietnam Model: FTL20H-0GDJ2F (FTL20H - 0GDJ2F)
E+H Vietnam Pressure Transmitter
Type: PMC71-UBA1SBTRBAA
P=0-40bar,Input:11.5-30VDC,Output:4-20mA,Calib/Adj:0-25bar
E+H Vietnam Model: PMD75-5CA7M11DAAA
IP66/ IP67; MWP: 160bar;
P: 40÷40bar; 4÷20mA kết nối HART
E+H Vietnam Model: PMD75-5CA7M11DAAA
IP66/ IP67; MWP: 160bar;
P: 40÷40bar; 4÷20mA kết nối HART
E+H Vietnam Model: PMD75-5CA7M11DAAA
IP66/ IP67; MWP: 160bar;
P: 40÷40bar; 4÷20mA kết nối HART
E+H Vietnam Conductivity Measurement
Model: CLD133-MV5PK1
E+H Orbisint Vietnam Model: CPS11D-7AA21 (CPS1 1D-7AA21)
E+H Vietnam Flow meter PROMAG 10W, ( Hình 3787 & 3801)
PROMAG W  DITECTER
Code: 10w40-UA0A1AA0A4AA
Ser no: EC001919000
DN40 DIN EN; PN  40 ;PS 40 Bar
PROMAG 10 CONVERTER
 Order code: 10W40-UA0A1AA0A4AA
Ser no: EC001719000
DN40, 80-250vac
E+H Vietnam RTD
Model: TR44-FA5XAS2HA2000
E+H Vietnam Code: TMT 180-A213ABA
E+H Vietnam EH level switch
FTL51-KAE2BB4G5A FEL54, sensor length = 1150
Adapter M20 to 1/2"NPT
E+H Vietnam EH level switch sensor
FDU91F-JF2A
E+H Vietnam EH level switch
FTL51-KAE2BB4G5A FEL54, sensor length = 1150
Adapter M20 to 1/2"NPT
E+H Vietnam EH level switch sensor
FDU91F-JF2A
E+H Vietnam EH level switch
FTL51-KAE2BB4G5A
FEL54, sensor length = 1150
Adapter M20 to 1/2"NPT
E+H Vietnam EH level switch sensor
FDU91F-JF2A
E+H Vietnam Level Switch
Type: FTL20H-OGDJ2F
Spec: 10-35VDC,PNP,3-Darht, G1/2
Serial No: 8500F501092
E+H Vietnam Level Switch 
Type: FTL20-0020
Spec:10-35VDC,PNP,3-Darht, 0.1-250mA+Socket 10A/250V,G1/2 
Part No: 58013823
E+H Vietnam Conductivity 
Type: CLD132-PMV118AA1 
Serial No : 830E7205G00 
 
E+H Conductivity order code: CLD132-PMV118AA1 Serial No : 830E7205G00 Resuring range Temperature :- 10..125 do C Output:4..20mA DC24V,
E+H Vietnam Code: 29699
(Board I/O
Proline t-mass 65i, 14VA/8W, Order code 65I-30AB1AD5HAABCA, Seri no: D9094502000
 Kit commodul current/frequency out EX 40/50/80/90/65 Order code: 50096757 SPK: DAW)  
E+H Vietnam Code: CPF81-LH11C4
(Sensor pH, Orbipac CPF81 
Order code: CF81-LH11C4   
SPK: CAE)
E+H Vietnam Order code: PMP131-A1111A1G
Note: Waiting
E+H Vietnam pt100
No: 60019602
Model: TR10-AEA1CASDC3000
Endres Hauser RTD Thermometer TR10
E+H Vietnam Special version is now standard.
No: 52017196
Replaced by: PMC71-ABA1PBTRAAZ
VGS: PAE
(Pressure switch
Type: PMC71-ABA9YBTRAAA
Serial No:C208E00109C,P=0-10bar,Input:11.5-30VDC,Output:4-20mA,Calib/Adj:0-6bar)
E+H Vietnam Ultrasonic Level Measurement
FMU40-ANH1A3 (FMU40ANH1A3)
52010286
Prosonic M FMU40
E+H Vietnam Ultrasonic Level Measurement
FMU41-ANH1A3 (FMU41ANH1A3)
52010287
Prosonic M FMU41
E+H Vietnam Hydrostatic Level Measurement
Order code: FMB70-ABR1FB2TKCAA
E+H Vietnam Endress Hauser Flow meter
72W40-SE0CA1AAA4AW
E+H Vietnam TR88-A7002D2FC000
60020988
RTD Thermometer TR88
E+H Vietnam TR88-A7002X2FC000
60020988
RTD Thermometer TR88
E+H Vietnam TPR100-AAE2FC000
60019607
Insert TPR100
E+H Vietnam TPR100-AAH2FC000
60019607
Insert TPR100
E+H Vietnam 72F80-SS0AA1AAA4AA
50102044
E+H Vietnam Correct: PMD55-2877/0
71078221
(PMD55-AA21BA67FGBHA4A1A+AA)
E+H Vietnam RMS621-21AAA1211
51003589 
E+H Vietnam TR10-ABD8BHS543000
60019602
E+H Vietnam 72F80-SS0AA1DEA4AA
50102044
E+H Vietnam FMM50-A2B3B1AA12C2
52027829
E+H Vietnam FTI56-AAC1RV143B1A
71025614
E+H Vietnam FTI56-AAD1RV143A1A
71025614
E+H  Vietnam CERABAR 0-16BAR PMP 131-A1101A1T
Model: 131-A1101A1T
E+H  Vietnam CERABAR 0-400BAR PMP 131-A1101A74
Model: 131-A1101A74
E+H  Vietnam TEMPERATURE SENSOR
Model: TST 310
Note: Please confirm the code: TST310-xxxxx  
E+H Vietnam Correct: FMU90-N12EB262AA1A  
(Model: FMU90-N12EB261AA1A)
E+H Vietnam Correct: FDU91-UN4AA 
(Model: FDU91-UG4AA)
E+H Vietnam Model : FMU90-N12EB261AA1A
E+H Vietnam Model: FDU91-UG4AA
E+H Vietnam Code: FTL20-0020
E+H Vietnam

Code: CLD132-PMV118AA1 

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc