SONGTHANHCONG

Limit Switch Box Valbia Việt nam - STC Việt Nam - 03900000090_IP67 - 3160000002

Mô tả: Limit Switch Box Valbia Việt nam - STC Việt Nam - 03900000090_IP67 - 3160000002
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Valbia Việt nam
Ngày đăng: 01-10-2015

Chi tiết sản phẩm

 

 

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

 

31600280002 _Pneumatic Positioner_ Valbia Vietnam

31600000029 _Electro-Pneumatic Positioner_ Valbia Vietnam

31600280001 _Electro-Pneumatic Positioner_ Valbia Vietnam

31600000035_Electro-Pneumatic Positioner_ Valbia Vietnam

31600280003_Electro-Pneumatic Positioner_ Valbia Vietnam

04700000001_Declutchable Gear Operator_ Valbia Vietnam

04700000002_Declutchable Gear Operator_ Valbia Vietnam

04700000038_Declutchable Gear Operator_ Valbia Vietnam

04700000004_Declutchable Gear Operator_ Valbia Vietnam

04700000039_Declutchable Gear Operator_ Valbia Vietnam

04700000006_Declutchable Gear Operator_ Valbia Vietnam

04700000007_Declutchable Gear Operator_ Valbia Vietnam

04700000042_Declutchable Gear Operator_ Valbia Vietnam

04700000012_Declutchable Gear Operator_ Valbia Vietnam

89007910_Gear Operator, Undeclutchable For Valpres Batterfly Valves Series 60_ Valbia Vietnam

89007918_Gear Operator, Undeclutchable For Valpres Batterfly Valves Series 60_ Valbia Vietnam

89008021_Gear Operator, Undeclutchable For Valpres Batterfly Valves Series 60_ Valbia Vietnam

89008077_Gear Operator, Undeclutchable For Valpres Batterfly Valves Series 60_ Valbia Vietnam

89008178_Gear Operator, Undeclutchable For Valpres Batterfly Valves Series 60_ Valbia Vietnam

890063_Gear Operator, Undeclutchable For Valpres Batterfly Valves Series 72-73_ Valbia Vietnam

890064_Gear Operator, Undeclutchable For Valpres Batterfly Valves Series 72-73_ Valbia Vietnam

890065_Gear Operator, Undeclutchable For Valpres Batterfly Valves Series 72-73_ Valbia Vietnam

890070_Gear Operator, Undeclutchable For Valpres Batterfly Valves Series 72-73_ Valbia Vietnam

31501000003_Flow Microregulator_ Valbia Vietnam

31502000008_Flow Microregulator_ Valbia Vietnam

31504000002_Flow Microregulator_ Valbia Vietnam

 

ELECTRIC ACTUATOR_Valbia Vietnam

MODEL VB015 VB030 VB060 VB110 VB190 VB270 VB350_ Valbia Vietnam

85H00001_Electric Actuator_Valbia Vietnam

85H00003 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85H00006 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85H00011 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85H00019 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85H00027_Electric Actuator_Valbia Vietnam

85H00035_Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L00001_Electric Actuator_Valbia Vietnam

 85L00003 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L00006 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L00011 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L00019 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L00027 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L00035_Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L10001_Electric Actuator_Valbia Vietnam

 85L10003 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L10006 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L10011 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L10019 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L10027 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L10035_Electric Actuator_Valbia Vietnam

85H00203_Electric Actuator_Valbia Vietnam

 85H00206_Electric Actuator_Valbia Vietnam

 85H00211_Electric Actuator_Valbia Vietnam

 85H00219_Electric Actuator_Valbia Vietnam

 85H00227 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85H00235_Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L00203 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L00206_Electric Actuator_Valbia Vietnam

 85L00211 _Electric Actuator_Valbia Vietnam

85L00219_Electric Actuator_Valbia Vietnam

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc