SONGTHANHCONG

Đồng hồ đo lưu lượng Endress Hauser VietNam- STC VietNam- 10W1H-UC0A1AA0A5AA

Mô tả: Đồng hồ đo lưu lượng Endress Hauser VietNam- STC VietNam- 10W1H-UC0A1AA0A5AA
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Endress Hauser
Ngày đăng: 01-10-2015

Chi tiết sản phẩm

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump… 

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc

 

 

PROMAG 50P80

 
Endress Hauser Vietnam
 
PROMAG 50DN80  
Endress Hauser Vietnam
 
 
FTC260 Endress Hauser Vietnam
PMC531-D32D2P6F2G(GT) Endress Hauser Vietnam
FMU862 Endress Hauser Vietnam
FDU80 Endress Hauser Vietnam
CPS11-2AA2ESA Endress Hauser Vietnam
COS41-2F Endress Hauser Vietnam
80I50-AD2WAAEABBAA Endress Hauser Vietnam
72F50-SEOAA1DAC4AW Endress Hauser Vietnam
 
FMC41-GC11S2JIMI  
Endress Hauser Vietnam
 
80F25-AD2SAABEBBAA   
Endress Hauser Vietnam
 
80A04-ASVWAAAAAAAA  
Endress Hauser Vietnam
 
FDU82-RN1  
Endress Hauser Vietnam
 
CUS31-A2A  
Endress Hauser Vietnam
 
 
CUA250-A Endress Hauser Vietnam
CUMM223-TU0005 Endress Hauser Vietnam
DC12TE-A11AB1BKL1  L1=900mm Endress Hauser Vietnam
CLM223-CD0010 Endress Hauser Vietnam
FTL51-YYY9BB4G7A  Endress Hauser Vietnam
FTC53-AG1AE31E4 Endress Hauser Vietnam
FTC331-G11B4, L=1000MM Endress Hauser Vietnam
PMC131-A11F1A1S Endress Hauser Vietnam
CPM223-PR0005 Endress Hauser Vietnam
MSC301-C0C0 Endress Hauser Vietnam
MSC30410C0 Endress Hauser Vietnam
FTM30-A4AA1  Endress Hauser Vietnam
FMU231E-AA32  Endress Hauser Vietnam
FMX165-A1BBB1AH Endress Hauser Vietnam
FMX167-A1BBE1B7 Endress Hauser Vietnam
FMU230E-AA31 0.8W Endress Hauser Vietnam
FMU41-ANB1A2      Endress Hauser Vietnam
CUS41-W Endress Hauser Vietnam
FMU230E-AA32 Endress Hauser Vietnam
DTI200-A12B1A Endress Hauser Vietnam
FMU40-ARB2A2 Endress Hauser Vietnam
DTI200-A14B1A Endress Hauser Vietnam
 FMU41-ARB2A2  8 Endress Hauser Vietnam
CUM750-2E0AA  Endress Hauser Vietnam
CUS70-1A1A  Endress Hauser Vietnam
PMC71-ACA1M2AGAAA Endress Hauser Vietnam
PMC71-ACA1K2AGAAA Endress Hauser Vietnam
FTM30-A4DA1 Endress Hauser Vietnam
FTL51-AGR2DB4G5A Endress Hauser Vietnam
FTL20-0025 Endress Hauser Vietnam
CPF81-NN11C3 Endress Hauser Vietnam
PMC531-D50A9A6Y2X  Endress Hauser Vietnam
PMC531-D50A2A6GT Endress Hauser Vietnam