SONGTHANHCONG

Sv 110 - mc10 - kha 64 -150 - gau 2000 - gda 3222 thiết bị thủy lực gtoi vietnam

Mô tả: Sv 110 - mc10 - kha 64 -150 - gau 2000 - gda 3222 thiết bị thủy lực gtoi vietnam
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: GtoI
Ngày đăng: 01-10-2015

Chi tiết sản phẩm

 

MODEL:
SV 51 SMWF KHA 42 - 25 SAF 2000M VD312
SV 52 SMWF8 KHA 42 - 50 SAF 3000M VE322
SV 53 SMWF9 KHA 42 - 75 SAF 3000 VT312
SV 54 SWF15A KHA 64 - 50 SAF 4000M GDS
SV 55 SWF20A KHA 64 -100 SAF 6000M GPS
SV 110 MC10 KHA 64 -150 GAU 2000 GDA 3222
SV 120 MC16 KHA 85 - 50 GAU 3000 GDW 3151
SV 130 GJ2B10 KHA 85 - 90 GAU 4000 GDW 3152
SV 140 GJ2B16 KHA 85 -125 GAU 6000 GDW 3202
SV 150 GM2B20 KHA 85 -165 GAU 2010 GDW 3203
SV 210 GM2B25 KHA 115 - 50 GAU 3010 GDT 3252
SV 220 GM2B32 KHA 115 -100 GAU 4010 GDW 3452
SV 230 GM2B40 KHA 115 -150 GAU 6010 GDA 3161S
SV 240 GM1B20 KHA 115 -200 GAU 2020 GDA 3252S
SV 250 GM1B25 KHA 115 -250 GAU 3020 GDW 3252S
SV 310 GM1B32 KMA 12-14 GAU 4020 GDW 3253S
SV 320 GM1B40 KMA 14-12 GAU 6020 SV 52M
SV 330 SV 450 KMA 16-12 GAW 2000 SV 110M
SV 340 SV 610 KMA 20-16 GAW 3000 SV 120M
SV 350 SV 620 KMA 25-25 GAW 4000 SV 210M
SV 410 SV 630 KMA 27-25 GAW 6000 SV 220M
SV 420 SV 640 KMA 36-25 GAF 2000 SV 310M
SV 430 SV 650 KMA 36-50 GAF 3000 SV 320M
SV 440 SV 51M SV 610M GAF 4000 SV 410M
SV 59M SV 190 SV 620M GAF 6000 SV 420M
    SV 59 SV 190M  
 

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I

====================
Cellphone I       +84 919 191 931+84 919 191 931 

Email I                binh@songthanhcong.com

Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh_stc