SONGTHANHCONG

Valbia Việt Nam - STC Việt Nam - Van with Pneumatic Actuators

Mô tả: Valbia Việt Nam - STC Việt Nam - Van with Pneumatic Actuators
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Valbia Việt Nam - STC Việt Nam - Van with Pneumati
Ngày đăng: 01-10-2015

Chi tiết sản phẩm

 

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Art. 8P001000 F/F vap - 8P001600 F/F vap - 8P001100 SW vap - 8P001700 SW vap - 8P001200 BW vap - 8P001800 BW vap_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P001900 F/F - 8P002500 F/F - 8P002000 SW - 8P002600 SW - 8P002100 BW - 8P002700 BW_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P002200 F/F vap - 8P002800 F/F vap - 8P002300 SW vap - 8P002900 SW vap 8P002400 BW vap - 8P003000 BW vap_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P023100 - 8P023200_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P003200 - 8P003400_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P026500 - 8P026600_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P003100 - 8P003300_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P026900 - 8P027000_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P003500 - 8P003700_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P026700 - 8P026800_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P003900 - 8P004000_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P004100 - 8P004200_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P012500 - 8P012600_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P012700 - 8P012800_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P050200 - 8P050300_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P050400 - 8P050500_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P050600 - 8P050700_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P050800 - 8P050900_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P011700 - 8P011800_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P024500 - 8P024700_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P011900 - 8P012000_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P024600 - 8P024800_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P012100 - 8P012200_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P012300_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P012400  _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P021300 - 8P021400_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P021500 - 8P021600_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P027100 - 8P027200_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P027300 - 8P027400_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P004300 - 8P004400_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P004500 - 8P004600_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P004700 - 8P004800_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P004900 - 8P005000_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P005100- 8P005300_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P005200 - 8P005400_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P022300 - 8P022400_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P022500 - 8P022600_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P025300 - 8P025400_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P007900 - 8P008100_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P015900 - 8P016000_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P016100 - 8P016200_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P005900 (T) - 8P006100 (T) - 8P006000 (L) - 8P006200 (L) 3_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P028200 (L) - 8P028400 (L) - 8P028300 (T) - 8P028500 (T) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P028600 (L) - 8P028800 (L) - 8P028700 (T) - 8P028900 (T) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P022100 - 8P022200_Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P006300 (T) - 8P006700 (T) - 8P006400 (L) - 8P006800 (L) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P006500 (T) - 8P006900 (T) - 8P006600 (L) - 8P007000 (L) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P025100 (T) - 8P025200 (T) - 8P021900 (L) - 8P022000 (L) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P024900 (T) - 8P025000 (T) - 8P021700 (L) - 8P021800 (L) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P007100 (T) - 8P007500 (T) - 8P007200 (L) - 8P007600 (L) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P007300 (T) - 8P007700 (T) - 8P007400 (L) - 8P007800 (L) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P025600 (T) - 8P025800 (T) - 8P025500 (L) - 8P025700 (L) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P008300 (T) - 8P008500 (T) - 8P008400 (L) - 8P008600 (L) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

Art. 8P014800 (T) - 8P015000 (T) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

 

Art. 8P015100 (L) _Valve with Pneumatic Actuators_Valbia Vietnam

 

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt Nam

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

 

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc